Positionsbestämning

”Varken järnvägar, breda vattendrag eller interferens ställer till problem längre.”

Navigation vid styrd borrning kan vara utmanande om förutsättningarna är svåra, eller precisionskraven är höga. Djup bergborrning och långa avstånd, t ex vid breda motorvägar, blir ofta komplicerat med vanlig navigationsutrustning.


Den interferens som alltid uppstår vid korsning av järnvägar är ett annat välkänt problem. Sak samma när ledningen ska korsa vattendrag – att navigera med hjälp av båt när vattnet är strömt kan vara en rejäl utmaning.


Alla dessa problem slipper du när du satsar på navigationsutrustning i Mag-familjen från Underground Magnetics. Vår vassaste sond har en räckvidd på 110m djup, och störande interferens elimineras smidigt när sondens signalstyrka överröstar interferensen.


Systemet innehåller flera olika huvudinstrument och riggdisplayer samt ett brett program sensorer med unikt lång drifttid mellan batteribyte. Plus ett nytt superbatteri som förlänger bytesintervallet ytterligare. Och med hjälp av GPS är dokumentationen av borrlinjen klar i samma sekund som du avslutar borrningen.


Kontakta oss mer för information.

Underground Magnetics Mag9

Mer information om Mag9.


Klicka på länken och ladda ned produktbladet.

Underground Magnetics Mag5s

Mer information om Mag5s.


Klicka på länken och ladda ned produktbladet.

Underground Magnetics Mag8

Mer information om Mag8.


Klicka på länken och ladda ned produktbladet.

Box 14, 524 21 Herrljunga, Sverige

info@stingrock.se

070-557 6378


© copyright 2021 | Stingrock AB